חנה בן-ארי טיול נשים להודו, יולי 2013

רוני ומיכל, אתן שייכות לאותם אנשים עליהם שרה נעמי שמר "אנשים טובים באמצע הדרך..."
ניכר כי כל מה שעשיתן עבורנו נעשה מתוך אהבת האדם ואהבת הודו.

מיכל, את גדולה! מקצועית ואמפטית!

הטיול מעלה הרהורים, מחשבות וחוויות בצבעים עזים.

חיבוק אוהב

חנה בן-ארי טיול נשים להודו, יולי 2013
חנה בן-ארי טיול נשים להודו, יולי 2013