מידע לגבי חיסונים

עפ"י הוראת משרד הבריאות,נבצר מאיתנו לתת הנחיות בנוגע לחיסונים.

ניתן לקבל מידע וחיסונים באתר המציג את כל מרפאות מטיילים >