מידע לגבי ויזות

מידע לגבי ויזות:
יש להתחיל בהליך הוצאת ויזה כשלושה שבועות לפחות לפני הטיול.
יש לקחת בחשבון  חגים הודיים וחגים יהודים בהם לא עובדים.
החברה המורשית להוצאת ויזות להודו היא ש.מ. אשרות.
כל הפרטים לגבי הוצאת הויזה מצויים באתר http://www.smvisa.co.il/
משרדנו עוזר בהוצאת הויזה וניתן לעשות זאת גם דרכנו.